Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 3 maj 2023. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida. Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31) OrdförandeSara Forghani Eklund Vice OrdförandeJennifer Rydh Johansson 2 RevisorerJohan JörlertLudwig Östberg RevisorssuppleantMårten Augustsson Fyllnadsval ordinarie ledamot till Terminsräkningsföreningens styrelse om en terminVakant 2 suppleanter i TRF:s […]

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Kuratorskollegiets valberedning utlyserFöljande poster ska tillsättas på valmöte den 3:e maj 2023 Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseHuskollegiets

Utlysning av förtroendeposterRead More »

Följande motkandidaturer har inkommit inför valmötet den 21 november 2022. Sena motkandidaturer till vakantsatta poster kan göras genom att maila ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se. Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01-2023-06-30) Vice ordförande:Valberedningens förslag: Klara WalseMotkandidater: Ulrika Fridh & Christian Nilsson Idrottskollegiets vice ordförande:Valberedningens förslag: Alexander NorénMotkandidat: Gustav Christensson Huskollegiets ordförande:Valberedningens förslag: VakantMotkandidater: Juan Sánchez & Robert Hofstedt Huskollegiets

Inkomna motkandidater inför valmöte 2022-11-21Read More »

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 21a november 2022 Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01 – 2023-06-31) OrdförandeErik Granfeldt Vice OrdförandeKlara Walse 2 RevisorerVakant RevisorssuppleantVakant 2 suppleanter i TRF:s styrelseVakant Huskollegiets OrdförandeVakant Huskollegiets Vice OrdförandeVakant Idrottskollegiets OrdförandeElise Nissen Dela Idrottskollegiets Vice OrdförandeAlexander Norén Internationella Kollegiets OrdförandeVakant Internationella Kollegiets Vice

Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2022-11-03Read More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för vårterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Kuratorskollegiets valberedning utlyserFöljande poster ska tillsättas på valmöte den 21:a november 2022 Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01 – 2023-06-30)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseHuskollegiets Ordförande samt Vice OrdförandeIdrottskollegiets Ordförande

Utlysning av förtroendeposterRead More »

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötetden 9:e maj 2022: Mandatperiod om ett halvår (2022-07-01 – 2022-12-31) OrdförandeErik Granfeldt Vice OrdförandeOliver Skoglund Revisorer x2Mårten Augustsson och Ludwig Östberg RevisorssuppleantVakant Suppleanter i TRF:s styrelseVakant 1 Seniorsledamot * (observera att posten tillträder 2022-05-09)Vakant Huskollegiets OrdförandeVakant Huskollegiets Vice OrdförandeNicolas Pershaf Idrottskollegiets OrdförandeVakant Idrottskollegiets

Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2022-04-25Read More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSXxT7hLCNDCjmhOsILtJFg-Vk0nTLN6oF8SAMyDrIARy7g/viewform Kuratorskollegiets valberedning utlyser Följande poster ska tillsättas på valmöte den 9:e maj 2022: Mandatperiod om ett halvår (2022-07-01 – 2022-12-31) OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s

Utlysning av förtroendeposterRead More »

Följande motkandidaturer har inkommit inför valmötet den 15 november 2021. Sena motkandidaturer till vakantsatta poster kan göras genom att mejla ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se. Mandatperiod om ett halvår (2022-01-01-2022-06-30) OrdförandeValberedningens förslag: Alexandra GäddnäsMotkandidat: Marta Brejwo Vice OrdförandeValberedningens förslag: Kristoffer Robin LindstriiMotkandidat: Oliver Skoglund RevisorerValberedningens förslag: Mårten Augustsson och Axel Hanö RevisorssuppleantValberedningens förslag: Vakant Huskollegiets OrdförandeValberedningens förslag:

Inkomna motkandidaturer inför valmöte 2021-11-15Read More »

Härmed anslås valberedningens nomineringar inför val den 15 november klockan 15:00.Motförslag, till en av valberedningen föreslagen post, skall vara ordförande i valberedningen (valberedning@kuratorskollegiet.se) tillhanda senast sju (7) dagar innan valet. Nedan hittar ni valberedningens nomineringar.

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för vårterminen 2022 och höstterminen 2022. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se.