Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för vårterminen 2022 och höstterminen 2022. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se.

I samband med utbildningsdagarna i hantering av sexuella trakasserier höstterminen 2021 sammanställdes en enkel PDF som studentorganisationer kan skriva ut, ha på sina hemsidor och använda fritt – för att lätt kunna ge samlad information om stödfunktioner för studenter. Det är fritt fram för alla organisationer att använda materialet. Notera att materialet sammanställdes augusti 2021

Resurs: stödfunktioner för studenter vid Lunds universitetRead More »

Härmed anslås valberedningens nomineringar inför val den 10 maj klockan 15:00.Motförslag, till en av valberedningen föreslagen post, skall vara ordförande i valberedningen (valberedning@kuratorskollegiet.se) tillhanda senast sju (7) dagar innan valet. Valberedningens nomineringar och motiveringar

Följande poster ska tillsättas på valmöte den 16 November 2020 KK Mandatperiod om ett halvår (2021-01-01–2021-06-30) OrdförandeDiego Niño Cortés Vice OrdförandeRobert Nyberg RevisorerDennis Olsson och Axel Hanö RevisorssuppleantVakant Huskollegiets OrdförandeVakant Huskollegiets Vice OrdförandeVakant Idrottskollegiets OrdförandeVakant Idrottskollegiets Vice OrdförandeVakant Internationella Kollegiets OrdförandeVakant Internationella Kollegiets Vice OrdförandeVakant NATU Kollegiets OrdförandeJulia Andersson NATU Kollegiets Vice OrdförandeVakant  Mandatperiod om

Kuratorskollegiets valberedning nominerarRead More »

Följande poster ska tillsättas på valmöte den 16 november 2020 KK Mandatperiod om ett halvår (2021-01-01–2021-06-30) Ordförande Vice Ordförande 2 revisorer 1 revisorssuppleant Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande  Idrottskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande  Mandatperiod om ett år (2021-01-01–2021-12-31) 3 Seniorsledamöter 2 TRF Ledamöter

Kuratorskollegiets valberedning utlyserRead More »

Avståndstagande Bruk och spridning av narkotika på nationerna i Lund är oacceptabelt. Nationerna har en nolltolerans mot narkotika som gäller allt köpande, säljande, innehav och brukande av olagliga berusningsmedel i enlighet med alkohollagen (2010:1622), samt narkotikastrafflagen (1968:64). Detta gör nationerna Kampanjen Nationer mot narkotika är ett samarbete mellan 12 av 13 nationer i Lund även

Nationer mot narkotikaRead More »

Härmed anslås valberedningens nomineringar inför val den 11 maj klockan 15:00. Motförslag, till en av valberedningen föreslagen post, skall vara ordförande i valberedningen tillhanda senast sju (7) dagar innan valet.