Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 21a november 2022 Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01 – 2023-06-31) OrdförandeErik Granfeldt Vice OrdförandeKlara Walse 2 RevisorerVakant RevisorssuppleantVakant 2 suppleanter i TRF:s styrelseVakant Huskollegiets OrdförandeVakant Huskollegiets Vice OrdförandeVakant Idrottskollegiets OrdförandeElise Nissen Dela Idrottskollegiets Vice OrdförandeAlexander Norén Internationella Kollegiets OrdförandeVakant Internationella Kollegiets Vice […]

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för vårterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Kuratorskollegiets valberedning utlyserFöljande poster ska tillsättas på valmöte den 21:a november 2022 Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01 – 2023-06-30)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseHuskollegiets Ordförande samt Vice OrdförandeIdrottskollegiets Ordförande

Utlysning av förtroendeposterRead More »

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötetden 9:e maj 2022: Mandatperiod om ett halvår (2022-07-01 – 2022-12-31) OrdförandeErik Granfeldt Vice OrdförandeOliver Skoglund Revisorer x2Mårten Augustsson och Ludwig Östberg RevisorssuppleantVakant Suppleanter i TRF:s styrelseVakant 1 Seniorsledamot * (observera att posten tillträder 2022-05-09)Vakant Huskollegiets OrdförandeVakant Huskollegiets Vice OrdförandeNicolas Pershaf Idrottskollegiets OrdförandeVakant Idrottskollegiets

Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2022-04-25Read More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSXxT7hLCNDCjmhOsILtJFg-Vk0nTLN6oF8SAMyDrIARy7g/viewform Kuratorskollegiets valberedning utlyser Följande poster ska tillsättas på valmöte den 9:e maj 2022: Mandatperiod om ett halvår (2022-07-01 – 2022-12-31) OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s

Utlysning av förtroendeposterRead More »

Följande motkandidaturer har inkommit inför valmötet den 15 november 2021. Sena motkandidaturer till vakantsatta poster kan göras genom att mejla ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se. Mandatperiod om ett halvår (2022-01-01-2022-06-30) OrdförandeValberedningens förslag: Alexandra GäddnäsMotkandidat: Marta Brejwo Vice OrdförandeValberedningens förslag: Kristoffer Robin LindstriiMotkandidat: Oliver Skoglund RevisorerValberedningens förslag: Mårten Augustsson och Axel Hanö RevisorssuppleantValberedningens förslag: Vakant Huskollegiets OrdförandeValberedningens förslag:

Inkomna motkandidaturer inför valmöte 2021-11-15Read More »

Härmed anslås valberedningens nomineringar inför val den 15 november klockan 15:00.Motförslag, till en av valberedningen föreslagen post, skall vara ordförande i valberedningen (valberedning@kuratorskollegiet.se) tillhanda senast sju (7) dagar innan valet. Nedan hittar ni valberedningens nomineringar.

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för vårterminen 2022 och höstterminen 2022. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se.

I samband med utbildningsdagarna i hantering av sexuella trakasserier höstterminen 2021 sammanställdes en enkel PDF som studentorganisationer kan skriva ut, ha på sina hemsidor och använda fritt – för att lätt kunna ge samlad information om stödfunktioner för studenter. Det är fritt fram för alla organisationer att använda materialet. Notera att materialet sammanställdes augusti 2021

Resurs: stödfunktioner för studenter vid Lunds universitetRead More »