Kuratorskollegiets valberedning nominerar

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 20 november 2023. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida.


Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30)

Ordförande – Vakant
Vice Ordförande – Vakant i brist på sökande
2 revisorer KK – Johan Jörlert, Gustav Nilsson
1 revisorssuppleant – Mårten Augustsson
2 Ledamöter i TRF:s styrelse – Gustav Nilsson, Tora Paulsson

Mandatperiod om 2023-11-20 – 2024-06-30 (fyllnadsval)

2 Suppleanter i TRF:s styrelse – Vakant i brist på sökande
Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande – Vakant i brist på sökande
Idrottskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande – Vakant i brist på sökande
Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande – Vakant i brist på sökande
NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande – Ellen Lund, Leo Rexare

Mandatperiod om ett år (2024-01-01 – 2024-12-31)

3 Seniorsledamöter KK – Ella Kurki, Maja Kallin, Tilde le Clercq

Motförslag lämnas till valberedning@kuratorskollegiet.se senast 7 dagar innan valet.


Med vänliga hälsningar,
Kuratorskollegiets valberedning
Hedda Ljunggren, Eriona Dullovi, Elsa Hagström, Felix Samuelsson, Carl Pihlsgård