Inkomna motkandidater inför valmöte 2022-11-21

Följande motkandidaturer har inkommit inför valmötet den 21 november 2022. Sena motkandidaturer till vakantsatta poster kan göras genom att maila ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se.

Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01-2023-06-30)

Vice ordförande:
Valberedningens förslag: Klara Walse
Motkandidater: Ulrika Fridh & Christian Nilsson

Idrottskollegiets vice ordförande:
Valberedningens förslag: Alexander Norén
Motkandidat: Gustav Christensson

Huskollegiets ordförande:
Valberedningens förslag: Vakant
Motkandidater: Juan Sánchez & Robert Hofstedt

Huskollegiets vice ordförande:
Valberedningens förslag: Vakant
Motkandidat: Oliver Skoglund

Internationella Kollegiets Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

Internationella Kollegiets Vice Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

NATU-Kollegiets Vice Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

Mandatperiod om ett år (2023-01-01 – 2023-12-31)

Revisorer:
Valberedningens förslag: Vakant
Motkandidater: Axel Hanö & Dennis Olsson

Revisorssuppleant
Valberedningens förslag: Vakant

2 suppleanter i TRF:s styrelse
Valberedningens förslag: Vakant

Fyllnadsval (2022-11-21-2023-06-31)

Ledamot i P6 styrelse:
Valberedningens förslag: Vakant

Kuratorskollegiets valberedning består av Matilda Erichs Lång, Wojtek Goralczyk, Carl Magnus Embring Klang, Kalle Scheding & Johannes Svensson.