Utlysning av förtroendeposter

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen.

Nominera kandidater i nomineringsformuläret!

Kuratorskollegiets valberedning utlyser
Följande poster ska tillsättas på valmöte den 3:e maj 2023

Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31)
Ordförande
Vice Ordförande
2 revisorer
1 revisorssuppleant
2 Suppleanter i TRF:s styrelse
Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
Idrottskollegiets Vice Ordförande
Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

Mandatperiod om ett år (2023-07-01 – 2024-06-30)
3 Seniorsledamöter
2 Ledamöter i TRF:s styrelse
1 Ledamot i P6:s styrelse
Idrottskollegiets Ordförande

Mandatperiod om 2023-07-01 – 2023-12-31 (fyllnadsval)
1 Ledamot i TRF:s styrelse

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 20/3
Förslag lämnas via nomineringsformuläret eller valberedning@kuratorskollegiet.se

Med vänliga hälsningar
Alexandra Gäddnäs, Malin Karlsson, Ella Kurki, Gerard Mach & Filippa Lavré