Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 6 maj 2024. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida. Mandatperiod om ett halvår (2024-07-01 – 2024-12-31) Ordförande – Tilde le ClercqVice Ordförande – Edvin Simonsson2 revisorer KK – Johan Jörlert, Gustav Nilsson1 revisorssuppleant – Vakant i brist på sökande 2 Suppleanter i

Kuratorskollegiets valberedning nominerarRead More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet med start höstterminen 2024. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Följande poster ska tillsättas på valmöte den 6 maj 2024: Mandatperiod om ett halvår (2024-07-01 – 2024-12-31)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseHuskollegiets Ordförande samt

UTLYSNING AV FÖRTROENDEPOSTERRead More »

Den 20 november flyttar den digitala gästkortsförsäljningen till STUK! För att kunna köpa ett digitalt gästkort behöver du nu ladda ner STUK-appen och skapa ett konto. Du hittar oss i appen genom att söka på “Kuratorskollegiet”. Fysiska gästkort kommer fortfarande att gälla och går fortsatt att köpa på nationernas expeditionstider. Från och med den 20

Den digitala gästkortsförsäljningen flyttar till STUKRead More »

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 20 november 2023. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida. Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30) Ordförande – VakantVice Ordförande – Vakant i brist på sökande2 revisorer KK – Johan Jörlert, Gustav Nilsson1 revisorssuppleant – Mårten Augustsson2 Ledamöter i TRF:s styrelse –

Kuratorskollegiets valberedning nominerarRead More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet med start vårterminen 2024. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Följande poster ska tillsättas på valmöte den 20 november 2023: Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseVice ordförande i

UTLYSNING AV FÖRTROENDEPOSTERRead More »

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 3 maj 2023. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida. Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31) OrdförandeSara Forghani Eklund Vice OrdförandeJennifer Rydh Johansson 2 RevisorerJohan JörlertLudwig Östberg RevisorssuppleantMårten Augustsson Fyllnadsval ordinarie ledamot till Terminsräkningsföreningens styrelse om en terminVakant 2 suppleanter i TRF:s

Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2023-04-17Read More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Kuratorskollegiets valberedning utlyserFöljande poster ska tillsättas på valmöte den 3:e maj 2023 Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseHuskollegiets

Utlysning av förtroendeposterRead More »