Den 20 november flyttar den digitala gästkortsförsäljningen till STUK! För att kunna köpa ett digitalt gästkort behöver du nu ladda ner STUK-appen och skapa ett konto. Du hittar oss i appen genom att söka på “Kuratorskollegiet”. Fysiska gästkort kommer fortfarande att gälla och går fortsatt att köpa på nationernas expeditionstider. Från och med den 20 […]

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 20 november 2023. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida. Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30) Ordförande – VakantVice Ordförande – Vakant i brist på sökande2 revisorer KK – Johan Jörlert, Gustav Nilsson1 revisorssuppleant – Mårten Augustsson2 Ledamöter i TRF:s styrelse –

Kuratorskollegiets valberedning nominerarRead More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet med start vårterminen 2024. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Följande poster ska tillsättas på valmöte den 20 november 2023: Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseVice ordförande i

UTLYSNING AV FÖRTROENDEPOSTERRead More »

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 3 maj 2023. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida. Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31) OrdförandeSara Forghani Eklund Vice OrdförandeJennifer Rydh Johansson 2 RevisorerJohan JörlertLudwig Östberg RevisorssuppleantMårten Augustsson Fyllnadsval ordinarie ledamot till Terminsräkningsföreningens styrelse om en terminVakant 2 suppleanter i TRF:s

Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2023-04-17Read More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Kuratorskollegiets valberedning utlyserFöljande poster ska tillsättas på valmöte den 3:e maj 2023 Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseHuskollegiets

Utlysning av förtroendeposterRead More »

Följande motkandidaturer har inkommit inför valmötet den 21 november 2022. Sena motkandidaturer till vakantsatta poster kan göras genom att maila ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se. Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01-2023-06-30) Vice ordförande:Valberedningens förslag: Klara WalseMotkandidater: Ulrika Fridh & Christian Nilsson Idrottskollegiets vice ordförande:Valberedningens förslag: Alexander NorénMotkandidat: Gustav Christensson Huskollegiets ordförande:Valberedningens förslag: VakantMotkandidater: Juan Sánchez & Robert Hofstedt Huskollegiets

Inkomna motkandidater inför valmöte 2022-11-21Read More »

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 21a november 2022 Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01 – 2023-06-31) OrdförandeErik Granfeldt Vice OrdförandeKlara Walse 2 RevisorerVakant RevisorssuppleantVakant 2 suppleanter i TRF:s styrelseVakant Huskollegiets OrdförandeVakant Huskollegiets Vice OrdförandeVakant Idrottskollegiets OrdförandeElise Nissen Dela Idrottskollegiets Vice OrdförandeAlexander Norén Internationella Kollegiets OrdförandeVakant Internationella Kollegiets Vice

Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2022-11-03Read More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för vårterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Kuratorskollegiets valberedning utlyserFöljande poster ska tillsättas på valmöte den 21:a november 2022 Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01 – 2023-06-30)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseHuskollegiets Ordförande samt Vice OrdförandeIdrottskollegiets Ordförande

Utlysning av förtroendeposterRead More »