Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2023-04-17

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 3 maj 2023. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida.

Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31)

Ordförande
Sara Forghani Eklund

Vice Ordförande
Jennifer Rydh Johansson

2 Revisorer
Johan Jörlert
Ludwig Östberg

Revisorssuppleant
Mårten Augustsson

Fyllnadsval ordinarie ledamot till Terminsräkningsföreningens styrelse om en termin
Vakant

2 suppleanter i TRF:s styrelse
Vakant
Vakant

Huskollegiets Ordförande
Vakant

Huskollegiets Vice Ordförande
Oliver Skoglund

Idrottskollegiets Vice Ordförande
Vakant

Internationella Kollegiets Ordförande
Emanuel Evers

Internationella Kollegiets Vice Ordförande
Vakant

NATU-Kollegiets Ordförande
Vakant

NATU-Kollegiets Vice Ordförande
Vakant

Mandatperiod om ett år (2023-01-01 – 2023-12-31)

3 Seniorsledamöter
Erik Granfeldt
Klara Walse
Matilda Erichs Lång

2 Ledamöter i Terminsräkningsföreningens styrelse
Oliver Särnehed
Fabian Solberg

Idrottskollegiets Ordförande
Vakant

Ledamot i P6 styrelse
Vakant

Motförslag lämnas till valberedning@kuratorskollegiet.se senast 7 dagar innan valet.

Med vänliga hälsningar

Malin Karlsson, Alexandra Gäddnäs, Filippa Lavré, Gerard Mach och Ella Kurki