Kuratorskollegiet utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet med start vårterminen 2024. Vid frågor om posterna, kontakta ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningen i utlysningen. Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30) (fyllnadsval)Vice Ordförande Nominering lämnas till ordf@kuratorskollegiet.se alternativt presenteras med fri nominering på mötet den 5 februari. Nomineringarna presenteras på Kuratorskollegiets hemsida den 5 februari. Med

Utlysning av halvtidsarvoderad vice ordförande under våren 2024Read More »

Den 20 november flyttar den digitala gästkortsförsäljningen till STUK! För att kunna köpa ett digitalt gästkort behöver du nu ladda ner STUK-appen och skapa ett konto. Du hittar oss i appen genom att söka på “Kuratorskollegiet”. Fysiska gästkort kommer fortfarande att gälla och går fortsatt att köpa på nationernas expeditionstider. Från och med den 20

Den digitala gästkortsförsäljningen flyttar till STUKRead More »

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 20 november 2023. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida. Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30) Ordförande – VakantVice Ordförande – Vakant i brist på sökande2 revisorer KK – Johan Jörlert, Gustav Nilsson1 revisorssuppleant – Mårten Augustsson2 Ledamöter i TRF:s styrelse –

Kuratorskollegiets valberedning nominerarRead More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet med start vårterminen 2024. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Följande poster ska tillsättas på valmöte den 20 november 2023: Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseVice ordförande i

UTLYSNING AV FÖRTROENDEPOSTERRead More »

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 3 maj 2023. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida. Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31) OrdförandeSara Forghani Eklund Vice OrdförandeJennifer Rydh Johansson 2 RevisorerJohan JörlertLudwig Östberg RevisorssuppleantMårten Augustsson Fyllnadsval ordinarie ledamot till Terminsräkningsföreningens styrelse om en terminVakant 2 suppleanter i TRF:s

Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2023-04-17Read More »

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! Kuratorskollegiets valberedning utlyserFöljande poster ska tillsättas på valmöte den 3:e maj 2023 Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 – 2023-12-31)OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s styrelseHuskollegiets

Utlysning av förtroendeposterRead More »

Följande motkandidaturer har inkommit inför valmötet den 21 november 2022. Sena motkandidaturer till vakantsatta poster kan göras genom att maila ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se. Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01-2023-06-30) Vice ordförande:Valberedningens förslag: Klara WalseMotkandidater: Ulrika Fridh & Christian Nilsson Idrottskollegiets vice ordförande:Valberedningens förslag: Alexander NorénMotkandidat: Gustav Christensson Huskollegiets ordförande:Valberedningens förslag: VakantMotkandidater: Juan Sánchez & Robert Hofstedt Huskollegiets

Inkomna motkandidater inför valmöte 2022-11-21Read More »