Terminsräkningsföreningen – Din räkning för studentlundsmedlemskapet

Terminsräkningsföreningen (TRF) är ett samarbete mellan åtta kårer och samtliga nationer vid Lunds universitet. TRF administrerar terminsräkningar och medlemskap till de anslutna organisationerna och hanterar omkring 55 000 betalningar om året.

Via din terminsräkning betalar du medlemsavgift till din studentorganisation och får på så vis möjlighet att ta del av studentlivet.

Är du medlem i en KK kopplad nation, en studentlundskopplad kår eller AF så betalar du din TRF räkning via studentlund! 

Du kan hitta dina nuvarande och gånga fakturor TRF:s hemsida!

Har du problem med din faktura eller osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din nation eller kår.

 

 

 

Terminsräkningsföreningens medlemsorganisationer är:

Kårer

Corpus Medicum:

  • Medicinska Föreningen
  • Sydsvenska Sjukgymnastinstitutets studentförening
  • Vårdvetenskapliga studentföreningen

Humanistiska och teologiska studentkåren

Juridiska Föreningen

Lundaekonomerna

Lunds Doktorandkår

Lunds naturvetarkår

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö:

  • Musikhögskolan
  • Konsthögskolan
  • Teaterhögskolan

Nationer

Östgöta Nation

Västgöta Nation

Smålands Nation

Lunds Nation

Malmö Nation

Helsingkrona Nation

Sydskånska Nationen

Kristianstads Nation

Blekingska Nationen

Göteborgs Nation

Hallands Nation

Kalmar Nation

Wermlands Nation

Kontakt

Behöver du få hjälp med terminsräkning eller har några frågor? Vänd dig till din nation eller kår så kan de hjälpa dig.

Kontaktuppgifter till nationerna hittar du här och kontaktuppgifter till kårerna hittar du här.

http://kuratorskollegiet.se/index.php/27-2/om-din-terminsrakning