Inkomna motkandidaturer inför valmöte 2023-11-28

Följande motkandidaturer har inkommit till valberedningen inför valmötet den 28 november 2023. Bifogat är även valberedningens redogörelse för valberedningsprocessen.

Motkandidaturer till vakantsatta poster kan fortfarande göras genom att maila ordf@kuratorskollegiet.se.