Gå på nation

Medlemskrav

För att kunna ta del av samtliga KK-nationers stora utbud måste man bli medlem i Studentlund! Detta kan man göra genom att gå in på Studentlunds hemsida. Efter det är det bara att skriva in sig på en nation! Detta gör även att du fullbordar studentlundsmedlemskapet.

Observera att du kan inte vara medlem i endast en kår eller endast en nation inom studentlund – Studentlund är ett paket som innehåller samtliga tre ben i studentlivet- kårerna, nationerna och Akademiska föreningen (AF)!

När du skrivit in dig på en nation kommer du få ett studentlundskort som gör att du har tillgång till samtliga 12 KK-kopplade nationer!

Gästkort

Pris på gästkort är för närvarande 100 kr och gästkortet är giltigt i sju dagar.

Inför Siste april-veckan säljs ett särskilt Siste april-gästkort, som även detta är giltigt i sju dagar, varav någon av dessa dagar ska sträcka sig över 28 april, 29 april, 30 april eller 1 maj. Under denna tid är inga andra ordinarie gästkort giltiga. Priset för ett Siste April-gästkort är för närvarande 150 kr.

Kortet berättigar till inträde vid nationsverksamhet på samma villkor som gäller för medlemmar i Kuratorskollegiets medlemsnationer, d.v.s. man kan komma in på alla nationer i Kuratorskollegiet. Vid entrén ska gästkort, studentlegitimation och identitetskort uppvisas.

Godkänd studentlegitimation är ett studentkort eller ett intyg från den högskola eller universitet man studerar på. Giltigt kårkort med namn och födelsedatum är alltså en godkänd studentlegitimation. Ett intyg ska vara stämplat och underskrivet samt innehålla namn och/eller personnummer och gärna bild.

Gästkort kan endast köpas av studerande vid andra högskolor och universitet i Sverige samt motsvarande lärosäten i utlandet. Även elever vid folkhögskola, Folkuniversitetet, komvux, eller kvalificerad yrkesskola får köpa gästkort.

Gästkort kan inte köpas av studerande vid Lunds universitet. Dessa har istället möjlighet att bli medlem i Nation. Undantag från denna regel är studenter vid Campus Helsingborg och studenter som läser kurser vid Lunds universitet på distans, som ges möjlighet att köpa gästkort.

Du kan köpa gästkort genom att gå fysiskt till nationernas expeditionstider, eller digitalt genom STUK-appen. Du hittar oss i appen genom att söka på ”Kuratorskollegiet”.

Alla förfalskningar polisanmäles!