Utlysning av förtroendeposter inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för hösttermin 2018

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för hösttermin och det kommande året.

Se bifogad PDF

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kuratorskollegiets valberedning nominerar!

Kuratorskollegiets valberedning nominerar till följande poster inom KK och TRF. Posterna inom KK och nomineringarna till TRF kommer att väljas på KK-möte måndagen den 27e november! Motförslag ska vara ordförande tillhanda senast måndagen den 20e november kl 23.59 på ordf@kuratorskollegiet.se!
Kuratorskollegiets valberedning nominerar VT18

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Utlysning av förtroendeposter inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårtermin 2018

KK-logotyp liten grön

 

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårtermin och det kommande året.

Se bifogad PDF: Utlysning_postKK

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Motkandidaturer

Härmed presenterar Kuratorskollegiets valberedning motkandidaturer till följande poster inför mötet den 15 maj 2017!

Motkandidaturer VT17

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kuratorskollegiets valberedning nominerar!

Kuratorskollegiets valberedning nominerar till följande poster inom KK och TRF, att väljas på KK-möte måndagen den 15e maj! Motförslag ska vara ordförande tillhanda senast måndagen den 8e maj kl 23.59 på ordf@kuratorskollegiet.se!

Kuratorskollegiets valberedning nominerar VT17

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Utlysning av förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårterminen 2017

KK-logotyp liten grön

 

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårterminen och det kommande året!

 

Dokument med ytterligare information: utlysning-kk-ht16

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Utlysning av förtroendeposter inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen

KK-logotyp liten grön

 

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för höstterminen och det kommande året.

Se bifogad PDF: Utlysning_postKK

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Utlysning av förtroendeuppdrag

KK-logotyp liten grön

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed posterna som Övermarskalkar och Sexmästare inför Stora KK/Lilla PQ 2017.

Se bifogad PDF: Lysning Kuratorskollegiet

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Välkommen till Lund!

Grattis till antagningsbeskedet och varmt välkommen till Lunds universitet! Registreringen för medlemskap i Studentlund öppnar den 29 december och inskrivningen på nation den 11 januari!

Studentlund är hela Lunds studentliv samlat i ett medlemskap.

Studentlund utgörs av nationerna, Akademiska Föreningen och studentkårerna.När du blir medlem i Studentlund får du tillgång till social gemenskap och kulturella evenemang. Du får också möjlighet att påverka din utbildning, knyta kontakter med arbetsmarknaden, ställa dig i bostadskö och mycket mer.

Ett medlemskap – hela studentlivet!

Varför ska jag bli medlem?

Studentlund är ett medlemskap som består av de så kallade ”tre benen” som utgörs av nationer, Akademiska Föreningen och studentkårerna. Detta medlemskap är inte bara det enda i sitt slag, utan en av de starkast bidragande faktorerna till att nya studenter fortsätter att vallfärda till Lund varje termin. Studentlund ger dig många möjligheter att utveckla dig själv och få värdefulla kunskaper och erfarenheter även utanför föreläsningssalarna. Medlemskapet i Studentlund gör dig till medlem i en nation, din kår samt Akademiska föreningen. Medlemskapet ger dig tillgång till allt det som gör Lund till en fantastisk stad att studera i.

Här kan du läsa mer om vad varje ben har att erbjuda!

Vad gör nationerna, Akademiska Föreningen (AF) och studentkårerna?

Nationernas främsta uppgift är den sociala verksamheten utanför studierna. Majoriteten av nationernas aktiviteter utgörs av matservering, pubar och nattklubbar, men kompletteras bland annat av idrottsverksamhet, nationstidningar, körer, stipendier och bostäder. För att få tillgång till en specifik nations boende så krävs att du är medlem i just den nationen.

Akademiska Föreningen (AF) är en ideell organisation av och för studenter med syftet att samla och bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. Genom att erbjuda stödfunktioner och lokaler i AF-borgen möjliggörs det för föreningar och privatpersoner att genomföra små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv. AF-borgen är studenternas hus som dagtid bland annat erbjuder studieplatser i Café Athen. Kvällstid är AF-borgen centrum för många av de aktiviteter som AF:s utskott och föreningar arrangerar.

AF tillhandahåller även bostäder genom stiftelsen AF Bostäder. De närmare 6000 bostäderna hyrs enbart ut till studenter och gör AF bostäder till Lunds största studentbostadsföretag.

 Studentkårerna arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalité i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.

Hur blir jag medlem?

Nya medlemmar:

När du har blivit antagen som student vid Lunds universitet registrerar du dig som medlem på www.studentlund.se.  Mer information om hur registrering går till och hur medlemsavgiften betalas, hittar du här: www.studentlund.se/studentlund/mitt-medlemskap/.  Du kan endast bli medlem när du tillhandahållit ett giltigt antagningsbesked.

Nuvarande medlemmar:

Du som redan är medlem i Studentlund förnyar ditt medlemskap genom att bara betala din hemskickade terminsräkning. Du kan även betala med kort via Studentlund.se: http://www.studentlund.se/studentlund/bli-medlem/. Om du har frågor om din räkning, kontakta i första hand din nation. Ifall du har en ny adress kan du ändra den via Studentlund.se. Du kan också kontakta din studentkår eller nation.

Undantag:

Studenter vid Lunds universitet vars utbildning ges vid annan ort än Lund, distansstudenter samt studenter som åker på utbytestermin från Lunds universitet harmöjlighet att teckna medlemskap i enbart studentkår eller i nation och AF.

Studentlunds organisatoriska bild

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Valberedningen informerar

Kuratorskollegiets valberedning nominerar:

KKNomineringHT15

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 29/11 kl 17:59.

Förslag lämnas till valberedning@kuratorskollegiet.se

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment