Motkandidaturer

Härmed presenterar Kuratorskollegiets valberedning motkandidaturer till följande poster inför mötet den 14 maj 2018!

Motkandidaturer 2018 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kuratorskollegiets valberedning nominerar!

Kuratorskollegiets valberedning nominerar till följande poster inom KK och TRF. Posterna inom KK och nomineringarna till TRF kommer att väljas på KK-möte måndagen den 14e maj! Motförslag ska vara ordförande tillhanda senast måndagen den 7e maj  kl 23.59 på ordf@kuratorskollegiet.se!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Utlysning av förtroendeposter inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för hösttermin 2018

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för hösttermin och det kommande året.

Se bifogad PDF

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kuratorskollegiets valberedning nominerar!

Kuratorskollegiets valberedning nominerar till följande poster inom KK och TRF. Posterna inom KK och nomineringarna till TRF kommer att väljas på KK-möte måndagen den 27e november! Motförslag ska vara ordförande tillhanda senast måndagen den 20e november kl 23.59 på ordf@kuratorskollegiet.se!
Kuratorskollegiets valberedning nominerar VT18

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Utlysning av förtroendeposter inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårtermin 2018

KK-logotyp liten grön

 

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårtermin och det kommande året.

Se bifogad PDF: Utlysning_postKK

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Motkandidaturer

Härmed presenterar Kuratorskollegiets valberedning motkandidaturer till följande poster inför mötet den 15 maj 2017!

Motkandidaturer VT17

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kuratorskollegiets valberedning nominerar!

Kuratorskollegiets valberedning nominerar till följande poster inom KK och TRF, att väljas på KK-möte måndagen den 15e maj! Motförslag ska vara ordförande tillhanda senast måndagen den 8e maj kl 23.59 på ordf@kuratorskollegiet.se!

Kuratorskollegiets valberedning nominerar VT17

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Utlysning av förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårterminen 2017

KK-logotyp liten grön

 

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårterminen och det kommande året!

 

Dokument med ytterligare information: utlysning-kk-ht16

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Utlysning av förtroendeposter inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen

KK-logotyp liten grön

 

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom Kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för höstterminen och det kommande året.

Se bifogad PDF: Utlysning_postKK

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Utlysning av förtroendeuppdrag

KK-logotyp liten grön

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed posterna som Övermarskalkar och Sexmästare inför Stora KK/Lilla PQ 2017.

Se bifogad PDF: Lysning Kuratorskollegiet

Posted in Uncategorized | Leave a comment