Om din terminsräkning

Terminsräkningsinformation

Via terminsräkningen betalar du medlemsavgift till den kår som hör till det program/den kurs du läser, den nation du valt att vara medlem i samt till Akademiska Föreningen. Genom att göra detta blir du medlem i Studentlund.

När du avslutat din utbildning är det bara att sluta betala räkningen till kår och nation. Du behöver inte anmäla att du avslutat din utbildning utan låter helt enkelt bli att betala din terminsräkning. Om du betalade din räkning föregående termin skickas en ny terminsräkning till dig automatiskt.

Innan du betalar denna ska du tänka på följande saker:

  • ska du läsa en utbildning/kurs som tillhör samma kår som terminen innan?
  • har du samma namn och adress?
  • vill du vara med i samma nation?

Om något av ovanstående har ändrats ska du ta kontakt med din kår/nation. För byte av nation tar du kontakt med den nation du vill vara medlem i. Behöver du en ny räkning är det även nationen som sköter detta ärende.

Om du inte erhållit en terminsräkning trots att du betalade terminen innan kan det bero på att din adress är felaktig i vårt register. Även om du ändrade den i slutet av föregående termin kan det tyvärr vara så att räkningen skickats till den gamla adressen.

Är din adress felaktig?

Det är viktigt att vi har rätt adress till dig i vårt medlemsregister, annars kommer ditt studentkort att skickas till fel adress. Så här ändrar du adress:

Logga in på ”Mitt medlemskap” uppe till höger på Studentlund.se. Inloggningsuppgifter finns på din räkning/avi. Saknar du den kan du också få dina inloggningsuppgifter via e-post genom att beställa dem vid inloggningen på ”Mitt medlemskap”. När du väl är inloggad kan du ändra adressen själv.

Du kan även kontakta din kår eller din nation och berätta din nya adress.