Utlysning av halvtidsarvoderad vice ordförande under våren 2024

Kuratorskollegiet utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet med start vårterminen 2024. Vid frågor om posterna, kontakta ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningen i utlysningen.

Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30) (fyllnadsval)
Vice Ordförande

Nominering lämnas till ordf@kuratorskollegiet.se alternativt presenteras med fri nominering på mötet den 5 februari.

Nomineringarna presenteras på Kuratorskollegiets hemsida den 5 februari.

Med vänliga hälsningar
Ordförande Kuratorskollegiet
Isabella Bergman