Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2022-11-03

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 21a november 2022

Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01 – 2023-06-31)

Ordförande
Erik Granfeldt

Vice Ordförande
Klara Walse

2 Revisorer
Vakant

Revisorssuppleant
Vakant

2 suppleanter i TRF:s styrelse
Vakant

Huskollegiets Ordförande
Vakant

Huskollegiets Vice Ordförande
Vakant

Idrottskollegiets Ordförande
Elise Nissen Dela

Idrottskollegiets Vice Ordförande
Alexander Norén

Internationella Kollegiets Ordförande
Vakant

Internationella Kollegiets Vice Ordförande
Vakant

NATU-Kollegiets Ordförande
Laurine Palomba

NATU-Kollegiets Vice Ordförande
Vakant

Mandatperiod om ett år (2023-01-01 – 2023-12-31)

3 Seniorsledamöter
Eriona Dullovi, Malin Karlsson och Sara Forghani Eklund

2 Ledamöter i TRF:s styrelse
Alexandra Gäddnäs och David Björkhem

Fyllnadsval (2022-11-21-2023-06-31)
Ledamot i P6 styrelse
Vakant

Motförslag lämnas till valberedning@kuratorskollegiet.se senast 7 dagar innan valet.

Med vänliga hälsningar

Wojtek Goralczyk, Matilda Erichs Lång, Carl-Magnus Embring Klang, Kalle Schedin

och Johannes Svensson