UTLYSNING AV FÖRTROENDEPOSTER

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet med start vårterminen 2024. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen.

Nominera kandidater i nomineringsformuläret!

Följande poster ska tillsättas på valmöte den 20 november 2023:

Mandatperiod om ett halvår (2024-01-01 – 2024-06-30)
Ordförande
Vice Ordförande
2 revisorer
1 revisorssuppleant
2 Suppleanter i TRF:s styrelse
Vice ordförande i Idrottskollegiet
Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

Mandatperiod om ett år (2024-01-01 – 2024-12-31)
3 Seniorsledamöter
2 Ledamöter i TRF:s styrelse

Mandatperiod om 2023-11-20 – 2024-06-30 (fyllnadsval)
1 Ordförande i Idrottskollegiet

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 1 november 2023 23:59. Nomineringarna presenteras på Kuratorskollegiets hemsida senast den 6 november.
Förslag lämnas via nomineringsformuläret eller valberedning@kuratorskollegiet.se

Med vänliga hälsningar
Hedda Ljunggren, Eriona Dullovi, Carl Philsgård, Elsa Hagström, Felix Samuelsson