UTLYSNING AV FÖRTROENDEPOSTER

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet med start höstterminen 2024. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se alternativt se postbeskrivningarna i utlysningen.

Nominera kandidater i nomineringsformuläret!

Följande poster ska tillsättas på valmöte den 6 maj 2024:

Mandatperiod om ett halvår (2024-07-01 – 2024-12-31)
Ordförande
Vice Ordförande
2 revisorer
1 revisorssuppleant
2 Suppleanter i TRF:s styrelse
Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
Idrottskollegiets Vice Ordförande
NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

Mandatperiod om ett år (2024-07-01 – 2025-06-30)
3 Seniorsledamöter
2 Ledamöter i TRF:s styrelse
1 Ledamot i P6 styrelse
1 Ordförande i Idrottskollegiet

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 7 april 2024. Nomineringarna presenteras på Kuratorskollegiets hemsidan senast den 22 april.


Förslag lämnas via nomineringsformuläret eller valberedning@kuratorskollegiet.se

Med vänliga hälsningar
Agnes Morano, Gustaf Boström, Klara Walse, Patrik Utterström, Maja Kallin