Inkomna kandidaturer inför möte 2024-02-05

Följande kandidaturer har inkommit till Kuratoskollegiet inför mötet den 5 februari 2024.

Kandidaturer till posten kan fortfarande göras genom att maila ordf@kuratorskollegiet.se alternativt presenteras
med fri nominering på mötet den 5 februari.