Kuratorskollegiets valberedning nominerar

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet den 6 maj 2024. Nomineringstexter finns bifogat på denna sida.


Mandatperiod om ett halvår (2024-07-01 – 2024-12-31)

Ordförande – Tilde le Clercq
Vice Ordförande – Edvin Simonsson
2 revisorer KK – Johan Jörlert, Gustav Nilsson
1 revisorssuppleant – Vakant i brist på sökande
2 Suppleanter i TRF:s styrelse – Vakant i brist på sökande

Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande – Vakant i brist på sökande
Idrottskollegiets Vice Ordförande – Vakant i brist på sökande
NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande – Vakant i brist på sökande

Mandatperiod om ett år (2024-07-01 – 2025-06-30)

3 Seniorsledamöter KK – Ella Kurki, Ludvig Löfqvist, Sigge Meurling
2 Ledamöter i TRF:s styrelse – Sigge Meurling, Vakant i brist på sökande
Idrottskollegiets Ordförande – Vakant i brist på sökande

Motförslag lämnas till valberedning@kuratorskollegiet.se senast den 29 april, 7 dagar innan valet.


Med vänliga hälsningar,
Kuratorskollegiets valberedning
Agnes Morano, Gustaf Boström, Klara Walse, Maja Kallin & Patrik Utterström