Underkollegier

Ekonomikollegiet – Här träffas nationernas ekonomiansvariga för att tillsammans arbeta med ekonomiska frågor vilka berör nationerna. För mer information kan e-maila vice@kuratorskollegiet.se.

 

Inköpskollegiet – I detta kollegium har nationerna gemensamma avtal med diverse leverantörer. För mer information e-maila Inköpskollegiets Ordförande på inkop@kuratorskollegiet.se

 

Idrottskollegiet – Idrottskollegiet finns till för dig som vill ha ett aktivare studentliv, träffa nya människor och utöva en stor variation av sporter. Kollegiet består av alla nationers idrottsförmän som tillsammans arrangerar  den legendariska Tandemstaffeten (våren), Nationsserier samt Nationsmästerskapet (hösten).

Förutom större evenemang som dessa ansvarar varje idrottsförman för sin nations veckovisa idrottsaktiviteter. För mer information om Idrottskollegiet och tider då nationerna har idrottsverksamheter, besök Idrottskollegiets FB: www.fb.com/Idrottskollegiet. För mer information e-maila Idrottskollegiets Ordförande på idrott@kuratorskollegiet.se

 

Internationella kollegiet/International Committee – Lund has international students from around the world and all of Lund´s nations have an international secretary or novischförman who has direct contact with international students. Every semester the International Committee puts together, among other things, a ball for Lunds international students. For more info visit our Facebook, www.fb.com/IntKollegiet, or email the Internationel Committees president at IntK.Lund@gmail.com

 

NATU-kollegiet – NATU står för Nationernas trivsel och aktivitetsutskott. De NATU-ansvariga ska fungera som projektledare och samordnare för tillfälliga verksamheter som sker på en nation. Det kan röra sig om föreläsningar, utflykter eller annat. För mer information e-maila NATU-kollegiets Ordförande på natuordf@kuratorskollegiet.se