Utlysning av förtroendeposter

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se.

Nominera kandidater i nomineringsformuläret!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSXxT7hLCNDCjmhOsILtJFg-Vk0nTLN6oF8SAMyDrIARy7g/viewform

Kuratorskollegiets valberedning utlyser

Följande poster ska tillsättas på valmöte den 9:e maj 2022:


Mandatperiod om ett halvår (2022-07-01 – 2022-12-31)

Ordförande
Vice Ordförande
2 revisorer
1 revisorssuppleant
2 Suppleanter i TRF:s styrelse
1 Seniorsledamot *(observera att posten tillträder 2022-05-09)
Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
Idrottskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

Mandatperiod om ett år (2022-07-01 – 2023-06-30)

3 Seniorsledamöter
2 TRF Ledamöter
1 Ledamot i P6 styrelse

Mandatperiod om 2022-05-09 – 2023-02-28

1 Sexmästare Stora KK
1 Övermarskalk Stora KK
1 Sexmästare Stora PQ
1 Övermarskalk Stora PQ

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 17/4

Förslag lämnas via nomineringsformuläret
Med vänliga hälsningar
Lovisa Pålsson, Malin Karlsson, Matilda Åhlén, Oliver Hedin