Kuratorskollegiets valberedning nominerar 2022-04-25

Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötet
den 9:e maj 2022:


Mandatperiod om ett halvår (2022-07-01 – 2022-12-31)

Ordförande
Erik Granfeldt

Vice Ordförande
Oliver Skoglund

Revisorer x2
Mårten Augustsson och Ludwig Östberg

Revisorssuppleant
Vakant

Suppleanter i TRF:s styrelse
Vakant

1 Seniorsledamot * (observera att posten tillträder 2022-05-09)
Vakant

Huskollegiets Ordförande
Vakant

Huskollegiets Vice Ordförande
Nicolas Pershaf

Idrottskollegiets Ordförande
Vakant

Idrottskollegiets Vice Ordförande
Vakant

Internationella Kollegiets Ordförande
Sorosh Ziarati

Internationella Kollegiets Vice Ordförande
Vakant

NATU-Kollegiets Ordförande
Vakant

NATU-KollegietsVice Ordförande
Luukas Lilover

Mandatperiod om ett år (2022-07-01 – 2023-06-30)

Seniorsledamöter x3
Alexandra Gäddnäs och Carl-Magnus Embring Klang och Fabian Solberg

TRF Ledamöter
John Green och vakant

Ledamot i P6 styrelse
Vakant

Anpassad mandatperiod (2022-05-09 – 2023-02-28)
Sexmästare Stora KK
Ludvig Eriksson

Övermarksalk Stora KK
Vakant

Sexmästare Stora PQ
Elsa Hagstöm

Övermarskalk Stora PQ
Tora Paulsson

Motförslag lämnas till valberedning@kuratorskollegiet.se senast 7 dagar innan valet.

Med vänliga hälsningar
KK:s valberedning,
Lovisa Pålsson, Malin Karlsson, Matilda Åhlén, Oliver Hedin.