KURATORSKOLLEGIETS VALBEREDNING NOMINERAR 2021-11-01

Härmed anslås valberedningens nomineringar inför val den 15 november klockan 15:00.
Motförslag, till en av valberedningen föreslagen post, skall vara ordförande i valberedningen (valberedning@kuratorskollegiet.se) tillhanda senast sju (7) dagar innan valet.

Nedan hittar ni valberedningens nomineringar.