Inkomna motkandidaturer inför valmöte 2021-11-15

Följande motkandidaturer har inkommit inför valmötet den 15 november 2021. Sena motkandidaturer till vakantsatta poster kan göras genom att mejla ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se.

Mandatperiod om ett halvår (2022-01-01-2022-06-30)

Ordförande
Valberedningens förslag: Alexandra Gäddnäs
Motkandidat: Marta Brejwo

Vice Ordförande
Valberedningens förslag: Kristoffer Robin Lindstrii
Motkandidat: Oliver Skoglund

Revisorer
Valberedningens förslag: Mårten Augustsson och Axel Hanö

Revisorssuppleant
Valberedningens förslag: Vakant

Huskollegiets Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

Huskollegiets Vice Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

Idrottskollegiets Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

Idrottskollegiets Vice Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

Internationella Kollegiets Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

Internationella Kollegiets Vice Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

NATU Kollegiets Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant

NATU Kollegiets Vice Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant


Mandatperiod om ett år (2022-01-01–2022-12-31)
Seniorsledamöter
Valberedningens förslag: Tora Paulsson, Vakant, Vakant
Motkandidater: Hugo Hansson, Wojtek Goralczyk

TRF ledamöter
Valberedningens förslag: Vakant, Vakant

Suppleanter i TRFs styrelse
Valberedningens förslag: Vakant


Kuratorskollegiets valberedning består av Isabella Åström, Wojtek Goralczyk, Sten Dellson, Max Danielsson, Dante Björnberg.