KURATORSKOLLEGIET

Lunds nationers samarbetsorgan

 

KK grundades 1927 av bland andra Tage Erlander, då kurator på Wermlands nation. Allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Samarbetet och diskussionerna inom KK handlar som oftast om frågor som berör alla 12 nationer inom samarbetsorganet. Kuratorskollegiets praktiska arbete leds av en ordförande och en vice ordförande som är heltidsarvoderade. Samarbetet gäller i första hand frågor som rör nationerna gemensamt gentemot exempelvis universitet, AF, kårer, regering och kommun. 

Expedition

Studentlivsvåningen, AF-borgens tredje våning
(Tid efter överenskommelse)

Postadress

Sandgatan 2
223 50 Lund

Bankgiro

744-8848

Organisationsnummer

845002-5542

Kontakt


Ordförande:

Maja Duveborn

Telefon: 076-191 71 86

E-post: ordf@kuratorskollegiet.se

 

Vice ordförande

Robert Nyberg

Telefon: 073-405 20 89

E-post: vice@kuratorskollegiet.se