Gå på nation

Medlemskrav

För att ha tillgång till nationernas verksamheter måste man vara inskriven på en nation (ej Smålands) och ha betalat sin terminsräkning. Detta innebär att man måste kunna visa upp ett giltigt Studentlundskort tillsammans med legitimation. Nya studenter i Lund har i början av terminen tillgång till verksamheten genom att visa upp en utskrift som bevisar att de har betalt sin avgift till Studentlund. Klicka på här för mer information om nationerna och deras öppetider.

Gästkort

Pris på gästkort är för närvarande 70 kr och gästkortet är giltigt i sju dagar. Kortet berättigar till inträde vid nationsverksamhet på samma villkor som gäller för medlemmar i Kuratorskollegiets medlemsnationer, d.v.s. man kan komma in på alla nationer i Kuratorskollegiet. Vid entrén ska gästkort, studentlegitimation och identitetskort uppvisas.

Godkänd studentlegitimation är ett studentkort eller ett intyg från den högskola eller universitet man studerar på. Giltigt kårkort med namn och födelsedatum är alltså en godkänd studentlegitimation. Ett intyg ska vara stämplat och underskrivet samt innehålla namn och/eller personnummer och gärna bild.

Gästkort kan endast köpas av studerande vid andra högskolor och universitet i Sverige samt motsvarande lärosäten i utlandet. Studentkort ska uppvisas vid köp av gästkort. Elever vid folkhögskola, Folkuniversitetet, komvux, eller kvalificerad yrkesskola får således ej köpa gästkort.

Gästkort kan inte köpas av studerande vid Lunds universitet. Dessa har istället möjlighet att bli medlem i Nation. Undantag från denna regel är studenter vid Campus Helsingborg, som ges möjlighet att köpa gästkort. Klicka på här för mer information om nationerna och deras öppettider.

Alla förfalskningar polisanmäles!