Underkollegier

Ekonomikollegiet - Här träffas nationernas ekonomiansvariga för att tillsammans arbeta med ekonomiska frågor vilka berör nationerna. För mer information kan e-maila vice@kuratorskollegiet.se.

Idrottskollegiet – Idrottskollegiet finns till för dig som vill ha ett aktivare studentliv, träffa nya människor och utöva en stor variation av sporter. Kollegiet består av alla nationers idrottsförmän som tillsammans arrangerar  den legendariska Tandemstaffeten (våren), Nationsserier samt Nationsmästerskapet (hösten).

Förutom större evenemang som dessa ansvarar varje idrottsförman för sin nations veckovisa idrottsaktiviteter. För mer information om Idrottskollegiet och tider då nationerna har idrottsverksamheter, besök Idrottskollegiets hemsida. För mer information e-maila Idrottskollegiets Ordförande på idrott@kuratorskollegiet.se

Inköpskollegiet – I detta kollegium har nationerna gemensamma avtal med diverse leverantörer. För mer information e-maila Inköpskollegiets Ordförande på inkop@kuratorskollegiet.se

Internationella kollegiet – Lund har många internationella studenter från när och fjärran och antingen har respektive nation en internationell sekreterare eller en utsedd novischförmän som är särskild kontakt för dessa studenter. Internationella kollegiet anordnar varje termin, bland annat, en bal för alla internationella studenter. För mer information besök vår hemsida http://studentlund.se/internationella-kollegiet/, FB: www.fb.com/IntKollegiet, eller e-maila Internationella kollegiets Ordförande på IntK.Lund@gmail.com

Körkollegiet – Många nationer har körer och tillsammans genom Körkollegiet anordnas en stor Luciakonsert i universitetets aula. För mer information e-maila Körkollegiets Ordförande på korkollegietordf@kuratorskollegiet.se

NATU-kollegiet – NATU står för Nationernas trivsel och aktivitetsutskott. De NATU-ansvariga ska fungera som projektledare och samordnare för tillfälliga verksamheter som sker på en nation. Det kan röra sig om föreläsningar, utflykter eller annat. För mer information e-maila NATU-kollegiets Ordförande på natuordf@kuratorskollegiet.se

Tidningskollegiet - Tidningskollegiet ansvarar för att driva Kuratorskollegiets gemensamma tidning. Tidningen ska komma ut med två nummer varje termin och publiceras i tryckt form i Metro Student Magazine. För mer information e-maila Tidningskollegiets redaktör på redaktor@kuratorskollegiet.se