Kontakt

Presidium

Ordförande:

Boman Lyngfelt

Telefon: 070-509 9117

E-post: ordf@kuratorskollegiet.se

Vice ordförande

Daniel Moreland

Telefon: 079-337 8091

E-post: vice@kuratorskollegiet.se

Expedition

Studentlivsvåningen, AF-borgens tredje våning
(Tid efter överenskommelse)

Postadress

Sandgatan 2
223 50 Lund

Bankgiro

744-8848

Organisationsnummer

845002-5542