Utlysning av förtroendeposter

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för vårterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se.

Nominera kandidater i nomineringsformuläret!

Kuratorskollegiets valberedning utlyser
Följande poster ska tillsättas på valmöte den 21:a november 2022

Mandatperiod om ett halvår (2023-01-01 – 2023-06-30)
Ordförande
Vice Ordförande
2 revisorer
1 revisorssuppleant
2 Suppleanter i TRF:s styrelse
Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
Idrottskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande
NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

Mandatperiod om ett år (2023-01-01 – 2023-12-31)
3 Seniorsledamöter
2 Ledamöter i TRF:s styrelse

Mandatperiod om 2022-11-21 – 2023-06-30 (fyllnadsval)
1 Ledamot i P6 styrelse

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 19/10
Förslag lämnas via nomineringsformuläret eller valberedning@kuratorskollegiet.se

Med vänliga hälsningar
Wojtek Goralczyk, Kalle Schedin, Matilda Erichs Lång, Johannes Svensson och
Carl-Magnus Embring Klang