Härmed presenterar Kuratorskollegiets valberedning motkandidaturer till följande poster inför mötet den 23 september 2019! Fri nominering kommer även att ske på mötet till de vakanta posterna.

Utlysning av förtroendeposter inom Kuratorskollegiet för höstterminen 2019! Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen. För nominering klicka på länken, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrWnvVhGrqJ8GZ8Sz0NpopmROZYMe39tJ3NgvFAgZw13nxMg/viewform

Utlysning av förtoendeposter inom kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårterminen 2019! Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårterminen. PDF   För nominering klicka på denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeADgZ5vygr3EOHQFlv-9DcHPjiZ6a7q-kYKuBX4tanJYBOeg/formResponse  

Härmed Utlyser Kuratorskollegiet Presidieposterna inom idrottskollegiet!   Vi söker: En ordförande En Vice ordförande Idrottskollegiet anordnar idrottsevent och aktiviteter så som bowling, klättring och curling. Deras största event är tandemstafetten varje vår (förutom när Lund är värd för Lundakarnevalen!).   Mandatperioden kommer sträcka sig från mitten av höstterminen 2018 till sista Juni 2019!   Maila in CV, personligt

Utlysning av Idrottskollegiets presidiumRead More »