Kuratorskolleigets valberedning har den stora äran att nominera följande personer till valmötetden 9:e maj 2022: Mandatperiod om ett halvår (2022-07-01 – 2022-12-31) OrdförandeErik Granfeldt Vice OrdförandeOliver Skoglund Revisorer x2Mårten Augustsson och Ludwig Östberg RevisorssuppleantVakant Suppleanter i TRF:s styrelseVakant 1 Seniorsledamot * (observera att posten tillträder 2022-05-09)Vakant Huskollegiets OrdförandeVakant Huskollegiets Vice OrdförandeNicolas Pershaf Idrottskollegiets OrdförandeVakant Idrottskollegiets […]

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller kk@kuratorskollegiet.se. Nominera kandidater i nomineringsformuläret! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSXxT7hLCNDCjmhOsILtJFg-Vk0nTLN6oF8SAMyDrIARy7g/viewform Kuratorskollegiets valberedning utlyser Följande poster ska tillsättas på valmöte den 9:e maj 2022: Mandatperiod om ett halvår (2022-07-01 – 2022-12-31) OrdförandeVice Ordförande2 revisorer1 revisorssuppleant2 Suppleanter i TRF:s

Utlysning av förtroendeposterRead More »

Följande motkandidaturer har inkommit inför valmötet den 15 november 2021. Sena motkandidaturer till vakantsatta poster kan göras genom att mejla ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se. Mandatperiod om ett halvår (2022-01-01-2022-06-30) OrdförandeValberedningens förslag: Alexandra GäddnäsMotkandidat: Marta Brejwo Vice OrdförandeValberedningens förslag: Kristoffer Robin LindstriiMotkandidat: Oliver Skoglund RevisorerValberedningens förslag: Mårten Augustsson och Axel Hanö RevisorssuppleantValberedningens förslag: Vakant Huskollegiets OrdförandeValberedningens förslag:

Inkomna motkandidaturer inför valmöte 2021-11-15Read More »

Härmed anslås valberedningens nomineringar inför val den 15 november klockan 15:00.Motförslag, till en av valberedningen föreslagen post, skall vara ordförande i valberedningen (valberedning@kuratorskollegiet.se) tillhanda senast sju (7) dagar innan valet. Nedan hittar ni valberedningens nomineringar.

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för vårterminen 2022 och höstterminen 2022. Vid frågor om posterna, kontakta valberedning@kuratorskollegiet.se alternativt ordf@kuratorskollegiet.se eller vice@kuratorskollegiet.se.

Härmed anslås valberedningens nomineringar inför val den 10 maj klockan 15:00.Motförslag, till en av valberedningen föreslagen post, skall vara ordförande i valberedningen (valberedning@kuratorskollegiet.se) tillhanda senast sju (7) dagar innan valet. Valberedningens nomineringar och motiveringar

Följande poster ska tillsättas på valmöte den 16 November 2020 KK Mandatperiod om ett halvår (2021-01-01–2021-06-30) OrdförandeDiego Niño Cortés Vice OrdförandeRobert Nyberg RevisorerDennis Olsson och Axel Hanö RevisorssuppleantVakant Huskollegiets OrdförandeVakant Huskollegiets Vice OrdförandeVakant Idrottskollegiets OrdförandeVakant Idrottskollegiets Vice OrdförandeVakant Internationella Kollegiets OrdförandeVakant Internationella Kollegiets Vice OrdförandeVakant NATU Kollegiets OrdförandeJulia Andersson NATU Kollegiets Vice OrdförandeVakant  Mandatperiod om

Kuratorskollegiets valberedning nominerarRead More »

Följande poster ska tillsättas på valmöte den 16 november 2020 KK Mandatperiod om ett halvår (2021-01-01–2021-06-30) Ordförande Vice Ordförande 2 revisorer 1 revisorssuppleant Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande  Idrottskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande  Mandatperiod om ett år (2021-01-01–2021-12-31) 3 Seniorsledamöter 2 TRF Ledamöter

Kuratorskollegiets valberedning utlyserRead More »