Motkandidaturer

september 17, 2019 Av av Ordförande

Härmed presenterar Kuratorskollegiets valberedning motkandidaturer till följande poster inför mötet den 23 september 2019! Fri nominering kommer även att ske på mötet till de vakanta posterna.