Utlysning av Idrottskollegiets presidium

Härmed Utlyser Kuratorskollegiet Presidieposterna inom idrottskollegiet!

 

Vi söker:

En ordförande

En Vice ordförande

Idrottskollegiet anordnar idrottsevent och aktiviteter så som bowling, klättring och curling. Deras största event är tandemstafetten varje vår (förutom när Lund är värd för Lundakarnevalen!).

 

Mandatperioden kommer sträcka sig från mitten av höstterminen 2018 till sista Juni 2019!

 

Maila in CV, personligt brev till vice@kuratorskollegiet.se

Samma mail kan användas vid eventuella frågor!