Valberedningen informerar

november 24, 2015 Av av Vice

Kuratorskollegiets valberedning nominerar:

KKNomineringHT15

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 29/11 kl 17:59.

Förslag lämnas till valberedning@kuratorskollegiet.se