Vårterminen 2014 har dragit igång!

januari 13, 2014 Av av Ordförande

VT 2014 har nu anlänt och här på KKs kontor har arbetet dragit igång. Ny ordförande för Kuratorskollegiet är Oskar Palmerot, tidigare Q på Lunds nation, och ny vice ordförande är Fredrik Wærn, tidigare PQ på Blekingska nationen.

På Terminsräkningsföreningen sitter båda Verkställande sekreterarna kvar, det vill säga VSA är även denna termin Cecilia Patriksson och VSE är även denna termin Kristina Widegren.

Projektledare för denna upplaga av Stora KK/Lilla PQ är Cecilia Patriksson. Frågor och funderingar angående denna fest ställs med fördel till bal@kuratorskollegiet.se

Väl mött!