Kuratorskollegiets valberedning nominerar

Följande poster ska tillsättas på valmöte den 16 November 2020

KK

Mandatperiod om ett halvår (2021-01-01–2021-06-30)

Ordförande
Diego Niño Cortés

Vice Ordförande
Robert Nyberg

Revisorer
Dennis Olsson och Axel Hanö

Revisorssuppleant
Vakant

Huskollegiets Ordförande
Vakant

Huskollegiets Vice Ordförande
Vakant

Idrottskollegiets Ordförande
Vakant

Idrottskollegiets Vice Ordförande
Vakant

Internationella Kollegiets Ordförande
Vakant

Internationella Kollegiets Vice Ordförande
Vakant

NATU Kollegiets Ordförande
Julia Andersson

NATU Kollegiets Vice Ordförande
Vakant 

Mandatperiod om ett år (2021-01-01–2021-12-31)

 Seniorsledamöter
Emma Eriksson, Johanna Wickberg och Isabella Åström

TRF ledamöter
Vakant

Suppleanter i TRFs styrelse
Vakant

Särskild mandatperiod (2020-12-01–2021-06-30)

1 Övermarskalk

Vakant

2 Sexmästare

Vakant

Motförslag lämnas till valberedning@kuratorskollegiet.se
senast 7 dagar innan valet.

Med vänliga hälsningar

 Siri Lindgren, Jonathan Wintoft, Stina Stefansson, 

Victoria von Elek, Michael Welsapar