Härmed anslås valberedningens nomineringar inför val den 11 maj klockan 15:00. Motförslag, till en av valberedningen föreslagen post, skall vara ordförande i valberedningen tillhanda senast sju (7) dagar innan valet.

Härmed presenterar Kuratorskollegiets valberedning motkandidaturer till följande poster inför mötet den 23 september 2019! Fri nominering kommer även att ske på mötet till de vakanta posterna.

Utlysning av förtroendeposter inom Kuratorskollegiet för höstterminen 2019! Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag i Kuratorskollegiet för höstterminen. För nominering klicka på länken, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrWnvVhGrqJ8GZ8Sz0NpopmROZYMe39tJ3NgvFAgZw13nxMg/viewform

Utlysning av förtoendeposter inom kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårterminen 2019! Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed förtroendeuppdrag inom kuratorskollegiet och Terminsräkningsföreningen för vårterminen. PDF   För nominering klicka på denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeADgZ5vygr3EOHQFlv-9DcHPjiZ6a7q-kYKuBX4tanJYBOeg/formResponse