Motkandidaturer

Härmed presenterar Kuratorskollegiets valberedning motkandidaturer till följande poster inför mötet den 14 maj 2018!

Motkandidaturer 2018 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.