Kuratorskollegiets valberedning nominerar!

Kuratorskollegiets valberedning nominerar till följande poster inom KK och TRF. Posterna inom KK och nomineringarna till TRF kommer att väljas på KK-möte måndagen den 14e maj! Motförslag ska vara ordförande tillhanda senast måndagen den 7e maj  kl 23.59 på ordf@kuratorskollegiet.se!