Motkandidaturer

Härmed presenterar Kuratorskollegiets valberedning motkandidaturer till följande poster inför mötet den 15 maj 2017!

Motkandidaturer VT17

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.