Utlysning av förtroendeuppdrag

februari 22, 2016 Av av Ordförande

KK-logotyp liten grön

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed posterna som Övermarskalkar och Sexmästare inför Stora KK/Lilla PQ 2017.

Se bifogad PDF: Lysning Kuratorskollegiet