Utlysning av förtroendeuppdrag

KK-logotyp liten grön

Kuratorskollegiets valberedning utlyser härmed posterna som Övermarskalkar och Sexmästare inför Stora KK/Lilla PQ 2017.

Se bifogad PDF: Lysning Kuratorskollegiet

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.