Val inför VT13 avklarat

juni 7, 2012 Av av Ordförande

Nya presidialer för våren 2013 blir:

Ordförande Magdalena Stadler
Vice ordförande Tobias Ågren

Seniorer
Klara Schultz
Martin Mattson
Henrik Östman
Björn Johansson

Revisorer
Michaela Kamp
Caroline Lilja

Revisorssuppleant
Vakant

TRF:s stämma beslöt att välja

VSA Magdalena Stadler
VSE Kristina Widegren

Ordinarie ledamöter
Oskar Palmerot
Björn Johansson

Suppleanter
Sandra Johanne Selander
Carl-Johan Lindörn