Kuratorskollegiets valberedning utlyser

Följande poster ska tillsättas på valmöte den 16 november 2020

KK

Mandatperiod om ett halvår (2021-01-01–2021-06-30)

Ordförande

Vice Ordförande

2 revisorer

1 revisorssuppleant

Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande 

Idrottskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande 

Mandatperiod om ett år (2021-01-01–2021-12-31)

3 Seniorsledamöter

2 TRF Ledamöter

Särskild mandatperiod (2020-12-01–2021-06-30)

1 Övermarskalk

2 Sexmästare

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 19/10

Förslag lämnas via nomineringsformuläret 

Med vänliga hälsningar

 Siri Lindgren, Jonathan Wintoft, Stina Stefansson, 

Victoria von Elek, Michael Welsapar